Januari 2021


Menlös
Januari 2021


Främlingar
Januari 2021


Lappjävel
Jan 2021


Förpliktelser
Jan 2021


Resan
Jan 2021


Corona sonett
Februari 2021


Förståelse

Senare 2021

Senare 2021Texter/Noveller/Dikter

Några noveller och texter jag skrivit, en del är för långa och andra för korta och en del är oavslutade då jag ännu inte bearbetat de klart.